Page 43 - Petenbos Veenendaal
P. 43

Voorzien van zonnepanelen
Compleet gasloos
      Duurzaamheid krijgt een steeds grotere rol in onze samenleving. Steeds meer mensen beseffen dat we zuinig en op een duurzame manier moeten omgaan met onze aarde. Als consument kunnen wij direct invloed uitoefenen via ons
gedrag, onze manier van leven en onze aankopen. Voor Van Swaay Ontwikkelen en Bouwen betekent duurzaamheid verantwoord bouwen en verantwoorde- lijkheid nemen voor de toekomst, met alle aandacht voor natuur en milieu.
ISOLATIE
In Petenbos zijn de woningen standaard zeer energiezuinig ontworpen. Dit komt tot uitdrukking door de woningen te voorzien van zeer goede isolatie van de bouwkundige schil: het dak, de vloeren en de gevels. In de houten kozijnen wordt HR++glas toegepast. Ook is er veel aandacht voor de zgn. “kierdichtheid” van de woning. Door deze verschillende maatregelen verliest de woning weinig warmte.
VERWARMING
Het gebruik van aardgas voor het warmstoken van woningen is op
lange termijn niet meer wenselijk. Daar- om worden nieuwbouwwoningen vanaf 2019 gasloos gebouwd, dus zonder gasaan- sluiting en traditionele cv-ketel.
In project Petenbos is er voor gekozen om de woningen te verwarmen door middel van een lucht-water-warmte- pomp. De werking van een lucht/
water warmtepomp is vergelijkbaar met de werking van een koelkast. Aan de producten die in de koelkast staan wordt warmte onttrokken, zodat ze worden gekoeld. De onttrokken warmte wordt, met behulp van een koudemiddel, aan de achterkant van de koelkast afgegeven aan de omgevingslucht. Bij een warmtepomp
werkt dit precies andersom: er wordt warmte aan de buitenlucht onttrokken, die via vloerverwarming de woning verwarmt. De warmtepomp-unit wordt op het dak van de garage geplaatst. In de technische omschrijving wordt e.e.a. verder technisch uitgewerkt en toegelicht.
WARM TAPWATER
De lucht-water-warmtepomp zorgt eveneens voor verwarming van tapwater in de keuken en badkamer. Indien er meer vraag naar warmte is dan de warmtepomp op dat moment kan leveren (voor verwarming van de woning en voor warm tapwater), dan wordt er elektrisch bijverwarmd.
VENTILATIE
In de woningen wordt een ventilatiesys- teem toegepast met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. In een aantal gevelkozijnen worden zelfregulerende ventilatieroosters aangebracht voor de toevoer van verse lucht. In de woning zijn afzuigventielen voor de afvoer van lucht aanwezig. In de woning wordt een CO2-sensor aangebracht waardoor de verse lucht in huis is gegarandeerd.
ZONNEPANELEN
Een deel van het dakvlak van de woningen wordt gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Het aantal zonnepanelen is afhankelijk van het woningtype en
de oriëntatie op de zon. Deze zonne- panelen wekken elektriciteit op. Deze elektriciteit kan gebruikt worden door de installaties in de woning (ventilatie, verwarming, warm tapwater) of voor eigen gebruik door bewoners (koken, huishoudelijke apparaten). Op het moment dat er meer elektriciteit wordt opgewekt dan verbruikt, dan wordt dit teruggeleverd.
  43   41   42   43   44   45