Page 46 - Petenbos Veenendaal
P. 46

   46
DE VERKOOPPROCEDURE
Een woning kopen doet u niet dagelijks. Omdat het bovendien om grote bedragen gaat en het een belangrijke stap in uw leven is, vinden we het van groot belang helder te zijn over de gebruikelijke procedures en voorwaarden bij de koop van een nieuwbouwwoning. Deze brochure geeft u inzicht in de verschillende woningen. Op basis van deze brochure kunt u aangeven naar welke woning uw voorkeur uitgaat. Na toewijzing vindt er een gesprek plaats bij de makelaar waar u de contractstukken overhandigd krijgt. Tot de contractstukken behoren ondermeer de verkooptekeningen, technische omschrijving en aanvullende kopers- informatie. Op basis hiervan kunt u een optie nemen op de woning en krijgt u een bedenktijd tot het nemen van een koopbesluit.
DE KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST
Op het moment dat u kiest voor de koop van een woning, sluit u twee overeenkomsten af, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: een koopovereenkomst voor de koop van de grond (met de grondeigenaar c.q. Van Swaay Projectontwikkeling) en een aannemingsovereenkomst voor de bouw van de woning met Bouwbedrijf van Swaay. U verplicht zich daarmee tot het betalen van de koopprijs, terwijl de verkoper van de grond zich verplicht tot levering van de grond en de aannemer tot de bouw van de woning. Nadat u de overeenkomsten heeft getekend, stuurt de makelaar de overeenkomsten door naar de grondeigenaar en Bouwbe-
drijf van Swaay, waar de overeenkomsten eveneens worden ondertekend. U ontvangt de overeenkomsten daarna getekend retour. De makelaar, Woningborg en de notaris ontvangen van ons een kopie. De notaris kan aan de hand hiervan de akte van levering voor de eigendomsoverdracht (ook wel transportakte genaamd) opmaken.
DE MAKELAAR
De makelaar vervult een bemiddelende rol bij de verkoop van de woningen. Een koop- en aannemingsovereenkomst wordt gesloten met de grondeigenaar (Van Swaay Projectontwikkeling) en de aannemer Bouwbedrijf van Swaay. Aan, door en/of zijdens de makelaar verstrek- te informatie en/of gedane toezeggingen kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. Slechts schriftelijke (contract)stukken en/of schriftelijke toezeggingen van Van Swaay Projectontwikkeling of Bouwbedrijf van Swaay zijn bindend.
DE NOTARIS
De notaris zorgt voor de officiƫle afhandeling van de juridische onderdelen van het aankoopproces.
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Alle informatie in deze brochure is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wij streven er naar u een zo nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van   44   45   46   47   48