Page 47 - Petenbos Veenendaal
P. 47

de woning, de omgeving en de procedures. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, o.a. voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven en veranderde modelover- eenkomsten van Woningborg. Eveneens behouden wij ons het recht voor om naar ons oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen (materialen en afwerking).
De artist impressions zijn -zoals de naam al zegt- een artistieke weer- gave van de woningen. Hoewel deze met de grootste zorg zijn gemaakt, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De op tekening en plattegronden ingeschreven maten zijn ‘circa’ maten. Geringe maataf- wijkingen worden voorbehouden. De situatietekening geldt alleen voor de erfgrenzen van de kavels. De inrichting van het openbaar gebied is gebaseerd op de laatste bij ons bekende gegevens. Wijzigingen daarvan vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Bedoelde afwijkingen doen geen afbreuk aan de waarde en de kwaliteit van de woning en geven geen aanleiding tot enige verrekening met u.
PERSOONLIJKE WENSEN
Een groot voordeel van het kopen van een nieuwe woning is dat de inrich- ting en afwerking geheel naar uw eigen wens kan worden uitgevoerd. Wij adviseren u graag persoonlijk over alle mogelijkheden die deze woning u kan bieden. Bij elke nieuwbouwontwikkeling hanteert Bouwbedrijf van Swaay het principe dat er wordt gebouwd voor mensen, door mensen.
Ruimte is één van de voorwaarden om comfortabel te kunnen wonen. Bij de ontwikkeling van deze woningen is dat dan ook het uitgangspunt geweest van de vormgevers van deze woningen. “Het ontwerp van type`s is dusdanig opgezet dat we alle beschikbare ruimte maximaal konden benutten ten gunste van het wooncomfort. Daarbij hebben we ook rekening gehouden met de persoonlijke wensen van de toekomstige bewoners. Het ontwerp is dusdanig ontwikkeld, dat we de mogelijkheid hebben gecreëerd om nog individuele woonwensen te kunnen realiseren. Wij vinden dat namelijk de basis voor een woning, waarna de bewoner de persoonlijke touch kan toevoegen.”
KOPERSBEGELEIDER
Van Swaay Projectontwikkeling werkt voor project Petenbos samen met VKKB Koperskeus. VKKB Koperskeus is gespecialiseerd in de begeleiding van kopers van een nieuwbouwwoning met betrekking
tot de inrichting en afwerking van de woning. Speciaal voor Petenbos hebben wij samen met VKKB Koperskeus een informatiebrochure opgesteld met allerlei vrijblijvende keuzemogelijkheden voor o.a. sanitair en tegels, keukens, vloeren, binnendeuren, kasten, etc. Na het ondertekenen van het koopcontract wordt u door de kopersbegeleider van VKKB uitgenodigd voor een gesprek. Hij of zij adviseert u graag verder over alle mogelijkheden met betrekking tot koperswijzigingen. De kopersbegeleider is uw eerste aanspreekpunt en de spil tussen aan- nemer, makelaar, ontwikkelaar en diverse toonzalen. Tijdens het bouwproces wordt u door Bouwbedrijf Van Swaay op de hoogte gehouden over de voortgang van de bouw van de woningen. U kunt hierbij denken aan nieuwsbrieven, een kopersinformatieavond en kijkmiddagen op de bouw.
KEUKEN
Wij begrijpen goed dat u, ook met het centrum van Veenendaal en zijn restaurants en terrasjes in de nabijheid, natuurlijk ook zelf lekker wilt kunnen koken. Voor deze woningen is gekozen om geen standaard keuken in de verkoopprijs op te nemen. U bent hierdoor geheel vrij in uw keuze op dit gebied! Uiteraard kunnen wij op uw verzoek het benodig- de leidingwerk aanpassen.
SANITAIR EN TEGELS
De woningen worden in de basis afgewerkt en ingericht met sanitair en tegels in toilet en badkamer. In de technische omschrijving (bijlage bij de contractstukken) en in de informatiebrochure van VKKB Koperskeus wordt de standaard afwerking en inrichting van de badkamer en toilet uitgebreid omschreven. Uiteraard kan het sanitair en tegelwerk geheel naar eigen wens ingericht en afgewerkt worden.
OPTIES
In samenspraak met de architect en de makelaars worden er diverse ‘opties‘ voorgesteld, zoals een uitbouw, dakkapel of veranda. In de koperskeuzelijst zijn een aantal opties voor u uitgewerkt. Natuurlijk kunnen wij niet alles van te voren bedenken en zijn er nog diverse andere opties mogelijk. Daarvoor laten wij de keus graag aan u!
Welke wensen u ook heeft, we gaan ermee aan de slag. In nauw overleg en met oog op uw wensen.
Het kopen van een woning in Petenbos is
dé mogelijkheid om uw woondroom te realiseren.
47

   44   45   46   47   48